Sáng 18 tháng 6 năm 2024 các hộ Nông dân thôn Trung Tâm và Nà Lại đã được nhận phân bón và men vi sinh để thực hiện mô hình trồng lúa Hữu cơ